Semi-Automatic Strapping Machine

เครื่องรัดสายพลาสติกแบบกึ่งอัตโนมัติ

รุ่น DP-­‐316F ใช้งานง่าย มีความปลอดภัย บำรุงรักษาที่สะดวก ระบบไม่ซับซ้อนขั้นตอนการใช้งานง่ายสำหรับคนทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม