On-grid and Off-grid Solar Cell System

กลางคืนสว่าง กลางวันดับ แบบอัตโนมัติ โคมไฟ street light ระบบโซลาเซลล์ สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น ไฟถนน ในสวน,ลานจอดรถ , ไฟรั้วบ้น หรือจะใช้เพื่อความปลอดภัย ง่ายต่อการติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องต่อสายไฟใด ๆ ทั้งสิ้น มีเซนเซอร์ตรวจจับ ความเคลื่อนไหวโดยจะสว่างกว่าเดิมเมื่อมีวัตถุเคลื่อนที่เข้าใกล้หลอดไฟ

ข้อมูลเพิ่มเติม

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 40 W. 17.50 V 2.23 A. ติดตั้งบนโครงโลหะแข็งแรง สามารถปรับทิศทางการรับแสงได้ 360 องศา ชุดโคมไฟหลอดแบบ LED สว่างสดใส LED ติดตั้งบนแผ่นวงจรเรียบชนิดระบายความร้อนได้ดี LED ชนิดไฟฟ้ากระแสตรง 12V. 12 W. โครงสร้างมั่นคงแข็งแรง กันน้ำและฝุ่น พร้อมแผ่นสะท้อนแสง

ข้อมูลเพิ่มเติม